Nachrichten · 11. april 2019
Letzte Woche erhielten wir die gute Nachricht, dass die Top Installation Group dieses Jahr einen Familienausflug sponsern möchte. Diese Reise wird auf dem neu umgebauten Obersegelschoner'de Vrijheid' durchgeführt. Unter der Leitung eines Arztes, einer Krankenschwester, eines Kochs und eines Aktivitätsleiters werden wir eine Woche lang auf dem IJsselmeer / Markermeer / Wattenmeer segeln, mit 6 oder 7 Familien, von denen ein Kind krank ist (war). Für diese Tour sind noch Zimmer frei! Sie...
Nieuws · 08. april 2019
Er heeft zich een nieuwe sponsor aangemeld. Deze sponsor organiseert samen met Heroes 4 Life in Oktober een gezinstocht op de Vrijheid
Nachrichten · 19. april 2018
Die neue Promo-Motion-Film ist fertig
Nieuws · 16. april 2018
Geniet mee van deze impressie van de Kickoff van H4L
Nieuws · 22. november 2017
Afgelopen maanden is er veel werk verzet om de basis te leggen voor ons doel. Het bestuur heeft vandaag getekend bij de notaris. De stichting bestaat! Het begin is gemaakt en het bestuur gaat nu hard aan de slag om alles voor 2018 te realiseren.
News · 22. november 2017
A lot of work has been done in recent months to lay the foundation for our goal. The board has signed today with the notary. The foundation exists! The beginning has been made and the board is now working hard to realize everything for 2018.
Nachrichten · 22. november 2017
In den letzten Monaten wurde viel Arbeit geleistet, um den Grundstein für unser Ziel zu legen. Der Vorstand hat heute mit dem Notar unterschrieben. Die Grundlage existiert! Der Anfang ist gemacht und der Vorstand arbeitet nun hart daran, alles vor 2018 zu realisieren.
Nieuws · 27. oktober 2017
Afgelopen 2 weken hebben we de eerste jongerentochten gevaren. Een week op de Meridiaan en de week daarna met een nieuw team en deelnemers op de Vrijheid. Heerlijk in de wind over het IJsselmeer. Lees meer hierover bij ‘ vrijwilligers’.
Nachrichten · 27. oktober 2017
In den letzten 2 Wochen haben wir die ersten Jugendfahrten gesegelt. Eine Woche am "Meridiaan" und die folgende Woche mit einem neuen Team und Teilnehmern an "Vrijheid". Schön im Wind über dem IJsselmeer. Lesen Sie mehr dazu unter "Freiwillige".